Wednesday, January 23, 2013

9. klassi eesti keel

Tunni teema: TEHISSÕNAD


Uuri  välja järgmiste tehissõnade tähendus ja moodusta seejärel iga sõnaga ka lause. Abi  ÕS-st aadressil:
http://www.eki.ee/dict/qs/

7. klassi kirjandus - SANDER


Tunni teema - RAAMATUKOGUD MEIL JA MUJAL

Leia internetist vastused järgmistele küsimustele: Vastused kirjuta täislausetena postituse kommentaariks!

1.    Millist kirjandust Aleksandria raamatukogus  peamiselt koguti?
2.     Millise omapärase uudisega tuli USA Kongressi raamatukogu avalikkuse huviorbiiti 2011.a jaanuaris?
3.     Kes on Eesti Rahvusraamatukogu peadirektor?
4.    Kui suur on Eesti Rahvusraamatukogu pindala?
5.     Mida originaalset ja suhteliselt ebatavalist kogub ja säilitab USA Kongressi raamatukogu alates 2006.a algusest?

7. klassi kirjandus -SILVER


             
 Tunni teema - RAAMATUKOGUD MEIL JA MUJAL

Leia internetist vastused järgmistele küsimustele: Vastused kirjuta täislausetena postituse kommentaariks!

1. Kes oli Aleksandria raamatukogu asutaja?
2.     Millises riigis asus Aleksandria raamatukogu?
3.    Kus ja millal asutati USA Kongressi raamatukogu?
4.    Kui suur on Eesti Rahvusraamatukogu pindala?
5.     Kes on praeguse Eesti Rahvusraamatukogu hoone arhitekt ja kui palju on majal korruseid?

5. klassi kirjandus - RACHEL


 Siin postutuses on olemas ainult kirjanike või raamatutegelaste ees- või perekonnanimi.
Sinu ülesanne on leida neile juurde puuduv pool .  Lisaks kirjuta iga nime taha, kas tegu on kirjaniku või raamatukangelasega. Leia interneti või õpiku ja TV abiga igale kirjanikule juurde ka üks tema kirjutatud teos; igale raamatutegelasele kirjuta juurde, kelle kirjutatud ja millisest raamatust ta pärit on!


Ellen ...

... Kleks

... Koidula


Täisvastus postita taas kommentaarina!

5. klassi kirjandus - JOOSEP


 Siin postutuses on olemas ainult kirjanike või raamatutegelaste ees- või perekonnanimi.
Sinu ülesanne on leida neile juurde puuduv pool .  Lisaks kirjuta iga nime taha, kas tegu on kirjaniku või raamatukangelasega. Leia interneti või õpiku ja TV abiga igale kirjanikule juurde ka üks tema kirjutatud teos; igale raamatutegelasele kirjuta juurde, kelle kirjutatud ja millisest raamatust ta pärit on!

5. klassi kirjandus - ERKI

 Siin postutuses on olemas ainult kirjanike või raamatutegelaste ees- või perekonnanimi.
Sinu ülesanne on leida neile juurde puuduv pool .  Lisaks kirjuta iga nime taha, kas tegu on kirjaniku või raamatukangelasega. Leia interneti või õpiku ja TV abiga igale kirjanikule juurde ka üks tema kirjutatud teos; igale raamatutegelasele kirjuta juurde, kelle kirjutatud ja millisest raamatust ta pärit on!

5.klassi eesti keel -KÕIGILE!

Algustähe õigekirja teema löpetuseks teile järgmine kodutöö: